• Christian Møller Nielsen
Formålet med dette speciale inden for masteruddannelsen i ikt og læring er, at beskrive og analysere det læringspotentiale der er forbundet med anvendelsen af iPads i en specialpædagogisk og inklusionsmæssig undervisningsoptik.
iPaden ses af mange som en teknologi der kan rigtig meget, men det er ikke undersøgt om læringspotentialet er som det ofte beskrives. I dette speciale inddrages teoretikere som eksempelvis Etienne Wenger, Hilde Hiim & Else Hippe, Susan Tetler, Karin Tweddell Levinsen, Jeppe Bundsgaard, Donald Norman og Tim Brown som fortolkes på et konstruktivistisk videnskabsteoretisk grundlag.
Specialets empiri er forankret i Design Thinking, samt gennemført inden for rammerne af aktionsforskning, hvor der er gennemført med udgangspunkt i metoden fremtidsværksteder. Empirien er produceret via af observationer, interviews og løbende fedback fra projektdeltagerne.
Elevgruppen i specialundervisningen i dette speciale, er elever med ASF og ADHD-lignende vanskeligheder - det vil sige vanskeligheder med opmærksomhed, kommunikation, stereotype adfærdsmønstre og impulsivitet.
Gennem en didaktisk, specialpædagogisk og læringsanalytisk gennemgang, konkluderes et uforløst læringspotentiale, som kan sættes i spil ved at etablere et rum for at lærere og pædagoger kan reflektere sammen omkring anvendelsen af iPads i specialundersivningen.
Det konkluderes også, at iPads ikke er løsningen på alle de udfordringer både folkeskole og specialundervisning står overfor.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2012
Antal sider101
ID: 63441783