MinForening/DinForening? - A case study of use and acceptance of a smartphone app

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Nadia Schyberg Holland
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formål: Dette projekt er et casestudie, der gennem Social Constructivism of Technology og Unified Theory of Acceptance and Use of Technology søger at forstå, hvorfor nogle mennesker vil acceptere teknologi og hvorfor andre ikke vil. Formålet med projektet er bedre at forstå, hvad der gør at en teknologi accepteres af sine brugere, eller hvorfor dette fejler.
Baggrund: Apps kan være en vigtig del af folks liv, ikke kun som en kilde til Facebook, MobilePay eller Instagram, men som et vigtigt redskab til styring af kroniske sygdomme, kommunikation med finansinstitution eller den offentlige sektor. Mange faktorer kommer i spil, når man skal forstå hvorvidt folk vil tage en smartphone-app til sig, og der er behov for refleksion og omtanke i udvikling og design af mobile apps, hvis de skal overleve i dagens konkurrencedygtige marked. Casen var app’en MinForening, der er skabt af firmaet MinForening (på engelsk "MyOrganization"), et lille opstartsselskab der blev grundlagt af en gruppe mennesker, der brænder for danske foreningsliv og deres mission er at gøre livet lettere for folk der deltager i og organisere frivilligt arbejde.
Metoder: Dataindsamlingen bestod af to interviews med personer fra MinForening, et interview med to medlemmer fra foreningen TRoA, og et besøg hos en løbende klub kaldet PGU Runners. Projekt anvendte principper fra SCOT til at analysere de forskellige sociale grupper der eksisterer i forbindelse med MinForening. begreber fra UTAUT blev brugt til at undersøge de relevante sociale grupper oplevelser af appen, samt en analyse af hvilke problemer de oplevede i den forbindelse. Hver relevant sociale gruppers erfaringer i relation til appen. Til slut sammenligner dette projekt resultaterne fra dataindsamlingen og analysen for at fastslå hvornår / hvorfor accepten eller implementeringen af MinForening har været en succes, og hvornår eller hvorfor det har mislykkedes.
Resultater: Resultatet af projektet var, at PGU Runners succesfulde accept af teknologien primært skyldtes, at de faktorer der påvirker brugeraccept (fra UTAUT), havde været positive i deres interaktion med appen, og at de problemer de oplever i relation til app’en, ikke var alvorlige nok til at forhindre denne accept. Nogle overraskende resultater blev også afdækket under dette projekt. Det første var individets betydning i den vellykkede accept af teknologi i organisationer og vigtigheden af informant S i implementeringen af MinForening hos PGU Runners. Det andet overraskende resultat var betydningen af "nyt" i forbindelse med brugernes accept af smartphone apps. Det blev erfaret fra informanterne fra TRoA, at en af hovedårsagerne til at de ikke så app’en som nyttig for TRoA, skyldtes, at app’en ikke gav nogen nye funktioner, som for eksempel Facebook kan har på nuværende tidspunkt, som i TRoA's tilfælde kan dette være en måde at styre deres fysiske ressourcer på.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2018
Antal sider71
Ekstern samarbejdspartnerMinForening
Grundlægger Peter Wilgaard peter@minforening.dk
Praktiksted
ID: 280256196