Mikrobiel vækst på beton: Fugtkriterier og alkalinitet

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Bjarne Pustelnik
4. semester, Master i Bygningsfysik (Masteruddannelse)
Mange byggeskader er forårsaget af fugt, men lærer vi af vores fejl eller er det business as usual? Ved litteraturstudie vil jeg kigge nærmere på fordelingen af byggeskader samt vurdere andelen af fugtrelaterede byggeskader. På baggrund af et antal case studier undersøges affugtningstider af uorganiske materialer i nybyggeri fx EPS beton og almindelige beton. Fugtforhold er også en af de væsentligste faktorer for skimmmelsvampevækst, men de vurderes typisk for organisk materiale som træ, men fra flere projekter er der også registreret skimmel på uorganiske materialer. Risikoen for skimmelsvampevækst på ny-producerede alkaliske byggematerialer med byggefugt forekommer generelt undervurderet, og projektet vil undersøge den nuværende viden i forhold til fugtkriterier for skimmelvækst for alkaliske og uorganiske byggematerialer. Affugtningstider og vækstrisikoen for et antal konstruktioner bedømmes med simuleringsværktøjet WUFI kombineret med matematiske skimmelmodeller. Projektet forventes, at inkludere valideringsforsøg fra case studierne for at se om beregnede affugtningstider harmonerer med virkeligheden. Sluttelig vil der blive præsenteret et forslag til fugtdokumentation af uorganiske materialer for opfyldelse af bygningsreglementets krav til indbygget fugt
SprogDansk
Udgivelsesdato2020
Antal sider48
ID: 393570978