Metrobussystemer

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Majken Andersen
I Aalborg blev metrobussystemet introduceret i april 2004, som følge af et faldende passagertal i den kollektive trafik. Inspirationen kom fra Jönköping i Sverige, hvor indførelsen af et stambusnet efter princippet ”Tænk sporvogn - kør bus” har vendt passagernedgang til passagerfremgang. Dette projekt er den første evaluering af metrobussystemet i Aalborg, og har til formål at fastlægge, om omlægningen af den kollektive trafik i 2004 har opnået den ønskede effekt. Evalueringen er foretaget på baggrund af en række passagertællinger, kundeundersøgelser og GPS-data, som udgør evalueringens primære datagrundlag. Som metrobussystemet ser ud i dag, har omlægningen af den kollektive trafik ikke ændret væsentligt på kvaliteten af trafiktilbuddet. Frekvensen er, efter nedskæringer, på samme niveau som før omlægningen, og fremkommeligheden for busserne er forringet. Dette kommer også til udtryk i kommunens samlede passagertal, der over perioden er faldet ca. 11 %. På metrobusnettet har kun metrobus 2 haft fremgang, mens de øvrige linjer har mistet passagerer. En sammenligning af metrobussystemet i Aalborg med stambussystemet i Jönköping har endvidere belyst, hvorfor Aalborg ikke har kunnet opnå samme positive resultater som Jönköping. Først og fremmest har kompromis fra politisk side medført nedskæringer, der har forringet kvaliteten væsentligt. Ydermere har de økonomiske begrænsninger, ikke gjort det muligt at forbedre fremkommeligheden for busserne på samme niveau, som det er gjort i Jönköping. Odense står i dag i samme situation, som Aalborg gjorde før omlægningen i 2004. Det ønskes derfor at introducere et metrobussystem med det formål at vende den negative passagerudvikling. Der er i projektet afslutningsvist udarbejdet et forslag til et metrobusnet i byen. Løsningen indeholder fire dobbeltradiale metrobuslinjer, med knudepunkt på Odense Banegårds Center.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider147
Udgivende institutionAAU
ID: 14460299