Metode til Udformning af Generiske FHIR-Profiler

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Louise Stensgaard Godiksen
  • Amalie Dietz Pagter
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Telemedicinske løsninger er ofte proprietære og heterogene, hvilket medfører datasiloer, som minimerer datagenbrug. Genbrug af patientrapporterede målinger i en telemonitoreringskontekst har potentielle fordele for kronisk syge patienter i forbindelse med behandlingsforløbet. Ligeledes er der en potentiel reduktion i arbejdsbyrden for sundhedspersonale.
Forøget interoperabilitet og standardisering kan potentielt benyttes til at nedbryde datasiloer, og dermed opnå fordelene ved datagenbrug.
Herunder er Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) foreslået som løsning til at øge interoperabiliteten. Til trods for dette er det påvist, at FHIRs fleksibilitet potentielt øger systemspecificiteten i FHIR-profiler, hvorved disse profiler ikke nødvendigvis kan anvendes på tværs af systemer.
Derfor blev der udviklet en metode til udformning af systemgeneriske FHIR-profiler (UGF-metoden) i forbindelse med en kronisk sygdom i en telemonitoreringskontekst. Hertil understøttes opsamlingen af både objektive og subjektive patientrapporterede målinger. En afprøvning af UGF-metoden resulterede i 10 FHIR-profiler. UGF-metoden og de resulterende FHIR-profiler blev evalueret på baggrund af den interne validitet og reliabilitet.
Afslutningsvist blev det konkluderet, at UGF-metoden har potentialet til at understøtte udformningen af systemgeneriske FHIR-profiler. Til trods for dette er det nødvendigt at evaluere den eksterne validitet og reliabilitet for at vurdere UGF-metoden og resulterende FHIR-profilers anvendelse i klinisk praksis.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2020
Antal sider163
Ekstern samarbejdspartnerTeleCare Nord
Ria Thaarup Høegh ria.h@rn.dk
Informantgruppe
ID: 333456339