• Anna Helena Otthamar
  • Katrine Olesen Hinge
  • Rikke Holmegaard Calundan
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resumé
Baggrund: Der er en stigende tendens til dårlig mental sundhed både på verdensplan og på Færøerne. Ifølge den første færøske folkesundhedsundersøgelse er 25% af 25-34-årige i risiko for at få et langvarigt sygdomsforløb på grund af dårlig mental sundhed, målt ved stress. Med det øgede pres der bliver lagt på individer i deres arbejde i tråd med samfundsudviklingen, er der risiko for at medarbejdernes mentale sundhed forværres. Torshavn kommune valgt at implementere ABC (Act-Belong-Commit) for at fremme deres medarbejderes mentale sundhed.
Formål: Formålet med dette projekt er at udarbejde et beslutningsgrundlag for implementering af ABC på en offentlig arbejdsplads på Færøerne med henblik på at fremme medarbejdernes mentale sundhed.
Design og metode: Via en flervidenskabelig tilgang anvendes MRC’s retningslinjer som overordnet ramme i udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for udvikling og implementering af ABC på en offentlig arbejdsplads på Færøerne. Der udarbejdes et kvalitativt interviewstudie med Berkman et al.s konceptuelle model med henblik på at videreudvikle ABC. Ligeledes udarbejdes et litteraturstudie til at afdække eksisterende evidens, i forhold til i videreudviklingen af ABC. Det kvalitative studie benyttes yderligere sammen med Dahler-Larsens teori om virkningsevaluering som baggrund til anbefalinger i forhold til pilottest og evaluering af interventionen. Slutteligt anvendes det kvalitative studie og litteraturstudiet sammen med Kotters forandringsteori til at belyse den optimale implementeringsproces.
Resultater: De kvalitative studie viste, at for at der sker en forandring på arbejdspladsen i form af bedre mental sundhed, så skal medarbejderne inddrages i udviklingen af aktiviteter og at lederne skal have de fornødne kompetencer til at lede processen. Der er flere forskellige aktiviteter der kan have en positiv indflydelse på medarbejdernes mentale sundhed, men det der især har betydning for den mentale sundhed er, at aktiviteterne udføres i fællesskab, da medarbejderne således yder social støtte til hinanden.
Konklusion: Det kan dermed udledes både af empiri og teori, at der mange muligheder i at tilpasse og implementere ABC på en offentlig arbejdsplads. ABC skal tilpasses den specifikke kontekst den implementeres i, hvilket gøres ved at inddrage medarbejdernes perspektiv i udviklingen og implementeringen af interventionen.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2018
Antal sider205
Ekstern samarbejdspartnerRådet for Folkesundhed
Projektleder Monika Mohr Monika@folkaheilsa.fo
Informantgruppe
ID: 280493793