• Peter Skrejborg
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Skuldersmerter forekommer hyppigt blandt almindelige borgere. Disse smerter kan have stor indflydelse på de berørtes hverdag. Undersøgelse for og behandling af sensitive områder i musklerne er i dag en vigtig del af behandlingen af diverse skulderlidelser. Palpation og smerteprovokation bruges ligeledes til at diagnosticere og skelne mellem forskellige årsager til symptomer i området. Det er velbeskrevet, at ømhed i Infraspinatus igennem længere tid kan give gener i form af muskelspændinger i skulderens muskler. Man ved imidlertid ikke, hvorvidt generne kan tilskrives musklernes tonus eller det skyldes andre årsager. Metode: Muskeltonus måles før og efter en mekanisk stimulering af trigger punkt i infraspinatus for at undersøge om der sker en ændring. Derudover undersøges der for en sammenhæng mellem den inducerede smerte og smerteudbredelsen ved hjælp af digital smertetegning. Resultater: Resultaterne bygger på data fra 40 forsøgspersoner. Alle forsøgspersoner har opnået lokal smerte under stimulering af trigger punkt i infraspinatus. På stimulerede side findes der en signifikant forskel i muskeltonus i infraspinatus, deltoideus og brachioradialis målt fra baseline til efter stimulering. Der er ikke fundet nogen signifikante sammenhænge mellem PPT, VAS, smerteareal og ændring i muskeltonus. Konklusion: Som følge af den mekaniske stimulering er der påvist en signifikant øget muskeltonus målt på parameteren Naturlig Oscillationsfrekvens i alle tre muskler, (P<0,05). På den baggrund konkluderes det derfor, at måling af muskeltonus potentielt kan bruges til klinisk undersøgelse af muskelsmerte med henblik på at klarlægge smertemønstre.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider52
ID: 234522662