Med Skolen I Skyen

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Susanne Hvidtfeldt
  • Jacob Elholm
  • Mads-Peter Galtt
I dette speciale handler udgangspunktet om at lave en kravspecifikation til en it-baseret udskoling, folkeskolens ældste klasser. Kravspecifikationen baserer sig på cloud-teknolog og inddrager web 2.0 muligheder for multimodalitet samt medierer kollaborative samarbejds- og læringsformer. Et væsentligt aspekt ved kravspecifikationen handler om at lægge op til et it-produkt der afspejler folkeskolens kultur, heriblandt folkeskoleloven og Faghæfte 48 for herigennem at sikre en bredere forankring af produktet i hele organisationen.

Vi ønsker at bygge bro mellem tekniske forhold og en fysisk realitet hvor man undervise elever, med deres medievirkelighed i form af smartphones, tavle-pc’ere (f.eks. iPads) mv. fra flere skoler på forskellige niveauer, sammen på een platform, der kan følge dem gennem deres sidste år i grundskolen. Det er en pointe at undervisningen ligger op internettet og dermed kommer til at gøre op med den lokationsbundne skole.

Med udgangspunkt i socialkonstruktivistisk læringsteori, med inddragelse af hhv. Bruner og Wenger samt med inddragelse af connectivist learning theory og Wellmans begreb om networked individualism, har vi brugt MUST-metoden til projektstyring af vores it-produkt og hentet empirien via aktionsforskning, konkret udmøntet i et fremtidsværksted samt scenario-based research samt kvalitative interview med lærere og folkeskoleelever.

Med udviklingen af Kravspecifikationen har vi påvist at den netbaserede skole, sagtens kan ligge inden for rammerne af den fysiske skole men også være løsrevet således at det bliver muligt at etablere læringsfællesskaber på tværs af klasser, kommuner og i sidste ende nationaliteter.

SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2011
Antal sider111
ID: 52680859