• Mikkel Bjørn Aaen
  • Lars Thomas Nielsen
  • Britta Rasmussen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport omhandler struktureret udvikling af matrikelkortet, med brugernes behov i fokus. Matrikelkortet er blevet et digitalt kortværk, hvilket har medført, at kortets anvendelsesområder og brugergruppe er vokset. Målgruppen omfatter i større grad end tidligere også ikke-professionelle brugere. Disse oplever, at anvendelsen af matrikelkortet kan give anledning til tvivlsspørgsmål. Det er vores hypotese, at dette kan skyldes, manglende fokus på matrikelkortets indhold og værdier i udviklingen i takt med, at formen og anvendelsen har ændret sig. Det kan derfor overvejes, om det samlede matrikelkortdomæne fortsat fungerer optimalt eller om der er forbedringsmuligheder. Dette danner grundlaget for den initierende problemstilling, der søger at klarlægge, hvilke retningslinjer, der er for udviklingen af matrikelkortet samt hvilken identitet brugerne tillægger kortet. Resultatet af problemidentifikationen bliver, at der ikke findes retningslinjer for udviklingen af matrikelkortet, der tager hånd om kommunikationen af kortindholdet til brugerne. Dette udmønter sig i, at der hersker forskellige opfattelser af, hvad kortet er. Hermed er et behov for, på en struktureret måde, at udvikle matrikelkortet. Derfor præsenteres geokommunikationsteorien og teori om systemudvikling, der begge indeholder modeller for struktureret udvikling af projekter. Problemløsningen beskriver processerne for struktureret udvikling af matrikelkortet efter brugernes behov i henhold til informationsdesignmodellen fra teori om geokommunikation. Problemløsningen resulterer i en række beskrivelser af, hvordan matrikelkortdomænet bør behandles i forhold til indhold, form og interaktion. I konklusionen vurderes løsningsforslaget, projektprocessen og valg af metoder, og informationsdesignmodellen findes egnet som model for struktureret udviklingen af matrikelkortet så længe der arbejdes med identificerbare brugere. Slutteligt perspektiveres til matrikelkortets fremtidige udvikling og eksistensberettigelse.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider180
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14459123