• Lea Hellegård Søndergaard Rasmussen
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Denne Masterafhandling er afslutningen på mit studie; Master i Sexologi ved Aalborg universitet. Afhandlingen er udarbejdet med udgangspunkt i en selvvalgt sexologisk problemstilling. Målet med denne afhandling er at undersøge og diskuterer et forskningsmæssigt tabubelagt mørkeland; Den infantile seksualitet. Med særligt fokus på den tidlige infantile seksualitet, som i dette speciale defineres som værende fra 0-3 år., og dennes plads i det pædagogiske arbejde, ud fra et sundhedsfremmende trivselsperspektiv. Dette udfra en hypotese om at den tidlige infantile seksualitet står i skyggen af den sene infantile seksualitet.
Metode: Litteraturstudie; På baggrund af en litteratursøgning blev fire forskningsartikler, fra henholdsvis Canada, Finland, Denver (USA) og Sverige udvalgt til brug i dette speciale.
Resultat: På baggrund af de fire studier, findes det evident at den tidlige infantile seksualitet står i skyggen af den sene, og en hypotese dannes om at en mangel på evidensbaseret faglig viden hos det pædagogiske personale, kan resulterer i en øget frygtkultur med konsekvenser, som manglende støtte og vejledning af børnene i deres seksuelle udvikling, med mulige konsekvenser for deres seksuelle sundhed og trivsel senere i livet.
Konklusion: Hvor forskningsmængden i den infantile seksualitet, syntes forsvindende lille og med rodfæste i overgrebslitteraturen, findes den tidlige infantile seksualitet at være fortrængt til et forskningsmæssigt ”Mørkeland”. Den stærkt begrænsede empiri og specialets snævre inklusionskriterier, har resulteret i en begrænset bredde og validitet i studiet, som derfor må betragtes som hypotesegenererende, og et opråb om en skærende kontrast mellem den eksisterende forskningsmængde, og den stigende efterspørgsel efter viden og evidensbaserede retningslinjer i den pædagogiske praksis.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 maj 2017
Antal sider59
ID: 257128057