• Christina Kristensen
  • Martha Chea Cao
Falske nyheder og tilsvarende desinformation spredes på sociale medier destabiliserende demokratier globalt, og de mest sårbare grupper er de unge og uuddannet. Som modforanstaltning har dette speciale sat sig for at undersøge, hvordan der mellem fagene dansk, matematik, samfundsfag og historie kan udvikles et tværfagligt IKT-baseret læringsforløb til elever i udskolingen med henblik på styrkelse af den demokratiske dannelse i forhold til kritisk behandling af information på sociale medier. Det er gjort via design based research, hvori en intervention er vurderet af to lærer gennem heuristisk ekspertevaluering og afprøvet via en deltagerevaluering på en 8. klasse ved at benytte observation, spørgeskema og dokumentanalyse. Herudfra er det ikke muligt at konkludere på om hvorvidt den designede læringsproces formår at opfylde målet grundet tekniske problemer under evalueringen. Resultatet har imidlertid informeret designet ift. at tilføje ændringer mht. at forenkle mængden af information givet til eleverne, såvel som omstrukturere opgavesekvensen og har ledet frem til den anbefaling at bruge tomandsgrupper. Af denne grund foreslår løsningsforslaget at benytte rollespil, som tager afsæt i en konflikt mellem to uenige parter, der enten ved manipulation eller fakta forsøger at overbevise en tredje part om at antage deres holdning gennem ansigtsløs kommunikation. Den tredje part udgøres af tre grupper, hvoraf to er underlagt et ekkokammer og derfor kun modtager information om en holdning. Dette rollespil bør anvendes sammen med en forudgående emneuge om nyhedsformidling og deres distribution på sociale medier, og en efterfølgende diskussion i plenum.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2019
Antal sider106
ID: 304292114