• Helle Juel Johansen
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Mænds oplevelser af deres seksuelle liv og af mødet med de sundhedsprofessionelle under graviditet og efter en fødsel er undersøgt via kvalitative interviews med tre fædre til nyfødte børn. Mændene og deres kærester har bevaret lysten til sex og levet aktive sexliv under graviditeten og har genoptaget samlivet efter fødslerne hurtigt og uden problemer. Kommunikation fremhæves som den vigtigste enkeltfaktor i forhold til opretholdelse af det gode sexliv i forløbet. Mændenes evne til tilpasning til og mestring af den nye situation er veludviklet. De sundhedsprofessionelle har svigtet at henvende sig til mændene generelt og at tale om seksualitet specielt. Anbefalinger til en styrket jordemoderfaglig indsats er, at seksualitet sættes på dagsordenen allerede ved første jordemoderundersøgelse, at der fokuseres på formidling af faktuel viden, at mændene inddrages aktivt på en måde, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats også omfatter ham. Endelig bør der udvikles individuelle tilbud til mænd, hvor de med kan komme alene til jordemoder og tale om bl.a. seksualitet med afsæt i egne behov. Undersøgelsen er baseret på et spinkelt grundlag men bidrager til nuancering af synet på mænd og deres seksualitet under graviditet og efter en fødsel.
SprogDansk
Udgivelsesdato11 maj 2015
Antal sider56
ID: 211264556