• Wenche Lindberg
Oppgaven tar opp veifinning i publikums- og arbeidsbygg, med fokus på komplekse visuelle uttrykk i en kontekst, ikke avgrenset til luminanskontrast i laboratoriestudium. Oppgaven tar opp luminanskontrast i orientering og veifinning, samt sikkerhet i henhold til byggteknisk forskrift. Basert på utvalgte teorier om forholdet mellom teori og kontekst, vurderer oppgaven om luminanskontrast er en eksakt måte å måle orienteringskvalitet på i et byggverk (teori), eller er det andre faktorer som spiller inn kontekst relatert til bygg og som individuelle forutsetninger hos brukerne.
Målinger og observasjoner som er gjort i forbindelse med oppgaven har vist at det er forskjell mellom det målte og det brukeropplevde når det gjelder luminanskontrast i bygg. Dette er først og fremst fordi det som observeres er i en kontekst og en formel kan ikke ta inn alle mulige hensyn.
SprogNorsk
Udgivelsesdato13 jun. 2019
Antal sider72

Billeder

case_2_fargevifte_gulgr_nn_d_r.jpg
case 2 fargevifte gulgrønn dør
case_2_trehvit_vegg_fargevifte.jpg
case 2 trehvit vegg fargevifte
case_3_betongs_yle_fargevifte.jpg
case 3 betongsøyle fargevifte
case_3_gulv_fargevifte.jpg
case 3 gulv fargevifte
case_4_m_rke_trinn_resultat_av_en_m_ling.PNG
case 4 mørke trinn resultat av en måling
case_5_eksempel_p_data_en_farge.PNG
case 5 eksempel på data for en farge
case_5_eksempel_tekniske_data_en_farge.PNG
case 5 eksempel tekniske data en farge
case_5_m_ling_kontrastmarkering_S_8502_B.PNG
case 5 måling kontrastmarkering S 8502-B
case_5_og_6_lyst_treverk_trapp_fargevifte.jpg
case 5 og 6 lyst treverk trapp fargevifte
utf_relse_av_lysm_ling.jpg
case 5 utførelse av en lysmåling i trapp
case_2_m_ling_gulgr_nn_d_r.jpg
case 2 måling av gulgrønn dør
case_1_d_r_NCS_fargevifte.jpg
case 1 dør NCS fargevifte
case_1_hvit_vegg_NCS_fargevifte.jpg
case 1 hvit vegg NCS fargevifte
ID: 305839514