Målet er motivation

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Anja Louise Simonsen
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Med udgangspunkt i motivations betydning for deltagelse i sport og fysisk aktivitet undersøger dette speciale de motivationsmæssige processer som forekommer indenfor den personlige trænings praksis. Med afsæt i dette samt en tendens til at flere og flere mennesker vælger at anvende en personlige træner i deres træning, ønskede nærværende projektet at undersøge, hvordan personlige trænere i deres interaktion med deres klienter har mulighed for at stimulere deres klienter til at være motiveret for deres personlige træning forølb med afsæt i fløgende problemformulering:"Hvordan kan personlige trænere stimulere klienters motivation for deres personlige trænings forløb? Med et ønske om at tage afsæt i den personlige trænings praksis og derfra udforske de motivationsmæssige processer, som forekommer i den personlige træning, er studiet foretaget pa baggrund af en Grounded theory inspireret tilgang til dataindsamling og analyse, hvorfra tendenser i den personlige træning er udledt. Datamaterialet består i fem kvalitative forskningsinterviews med klienter, som har anvendt en personlig træner i deres træning samt tre kvalitative forskningsinterviews med personlige trænere. De tendenser som fremkom pa baggrund af analysen blev herefter diskuteret i forhold til to velkendte motivationsteorier indenfor sport og træning. Henholdsvis Self-determination theory (SDT) og Achievement Goal theory (AGT). Studiet indikerer at de tendenser, som fremkommer kan relateres til SDT og AGT. Endvidere giver dette de personlige trænere en række muligheder for at stimulere deres klienters motivation. Henholdsvis ved at hjælpe klienten til at sætte selvbestemte realistiske og læringsorienteret målstninger for forløbet, inddrage klienten i planlægningen af forløbet, tydeliggøre klienternes resultater, anvende en positiv, meningsfuld og tryghedsskabende feedbackstrategi, vise engagement, interesse og omsorg for klienten. Dette er i henhold til teorierne, SDT og AGT, medvirkende til at facilitere klienternes autonomi-, kompetence- og tilhørsfølelse samt danne rammerne om et tryg og læringsorienteret miljø, hvorigennem klienternes motivation kan stimuleres.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2014
Antal sider54
ID: 198394628