Målet er fastholdelse: Et casestudie om motivation i et svømmemiljø.

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Christian Dan Nielsen
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
En undersøgelse af Dansk Svømmeunions medlems- tal viser, at der er et fald i medlemmer i svømme-skolen i alderen 8-12 år. Med udgangspunkt i denne undersøgelse og motivationens betydning for fastholdelse i idræt og fysisk aktivitet undersøger dette speciale miljøet i svømmeklubben Gladsaxe Swøms ungdomsafdeling. Dette miljø undersøges, da klubben har ændret på nogle strukturer netop med henblik på fastholdelse af svømmere. Formålet med casestudiet er således at undersøge, hvordan miljøet stimulerer svømmernes motivation. I undersøgelsen betragtes motivation ud fra Self-determination teorien.
Studiet foregik over to måneder fra den 28 februar til den 26 april, hvor to ugentlige træninger samt sociale arrangementer blev observeret. Foruden observation blev der anvendt spørgeskema og kvalitativeinterviews af træner/sportschef (n=2) samt svømmere (n=8). Interviewene og dele af obser- vationerne var konstrueret på baggrund af Self-determination teoriens tre basale behov og dannede grundlag for analysen.
Studiet indikerer, at de strukturelle tiltag stimulerer svømmernes motivation og at miljøet tilgodeser behovene i forskellig grad afhængig af, hvilken dag der betragtes. Studiet giver derfor en indsigt i, hvordan et miljø og handlingerne i dette påvirker svømmeres motivation. Denne viden har relevans for svømmeklubber (mm.), som ønsker, at udarbejde handlingsplaner med henblik på fastholdelse af børn og unge i svømning eller idræt generelt.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
Antal sider228
ID: 213332930