• John Vesterdal Carlsson
Dette speciale undersøger de studerendes forståelse af BIM (Building Information Modeling) samt deres opfattelse af læringsmål til BIM på bygningskonstruktøruddannelsen i Odense. Til at afdække og belyse denne undersøgelse anvendes interviews af fokusgrupper samt interviews af eksaminatorer. Den konkluderer at de studerende ikke har en fuld forståelse af BIM og at læringsmålene er diffust opfattet af de studerende, og for at imødekomme denne problematik, bør læringsindhold og læringsmål for BIM være nøjere defineret og koordineret i semesterbeskrivelserne.
Specialet perspektiverer en løsning med at udpege en BIM koordinator blandt underviserne, der varetager den daglige koordinering af BIM, samt en løsning med en anden skemastruktur, der tager hensyn til de kognitive læringsprocesser.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 jan. 2014
Antal sider50
Ekstern samarbejdspartnerErhvervsakademiet Lillebaelt, Bygningskonstruktøruddannelsen
Leder Gorm Guldmann gmg@eal.dk
Informantgruppe
ID: 182194173