• Signe Lund Christoffersen
4. semester, Musik (cand.mag.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med nærværende speciale er at øge opmærksomheden omkring, hvordan og hvorfor museer anvender lyd i deres iscenesættelse af de museale genstande og herunder hvordan det påvirker den besøgendes oplevelse af museet. Gennem teoretiske og empiriske studier undersøges det, hvordan det danske museum Moesgaard Museum anvender lyd i udstillingerne og hvordan tilstedeværelsen af lyd påvirker den besøgendes oplevelse. De empiriske studier udformer sig gennem observation af udstillingerne og dets besøgende samt semi-strukturerede interviews med 20 besøgende. Det videnskabsteoretiske udgangspunkt er fænomenologi og særligt Don Ihdes phenomenology of sound, hvori han arbejder hen imod en forøget opmærksomhed omkring lyd og den lydlige del af oplevelsen. Specialet bevæger sig teoretisk i feltet mellem musikvidenskab, ny museologi, sound studies, audiovisuelle medier og akustemologi. Til sidst bredes perspektivet ud og museets forandringer anskues som led i en større samfundsmæssig udvikling på baggrund af Anthony Giddens teori om det senmoderne samfund.
SpecialiseringsretningAlmen Musik
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2016
Antal sider74
Ekstern samarbejdspartnerMoesgaard Museum
Leder af udstillingstegnestuen Ole Birch Nielsen obn@moesgaardmuseum.dk
Anden
ID: 225096632