• Michael Tøgersen
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Følgende rapport omhandler luftstrømninger i store rum med mange mennesker og hvordan de kan behandles som randbetingelse ved opstilling af CFD simuleringer. Rapporten skal ses som et indledende forløb, der kan føre til vejledninger om, hvordan mange personer kan modelleres. Rapporten er indledt med et litteraturstudie for at anskueliggøre den eksisterende viden omkring termisk vekselvirkning mellem personer. Under litteraturstudiet er det endvidere undersøgt, hvordan mennesket behandles som randbetingelse ved opstilling af CFD simuleringer for rumtyper med stor personbelastning som arenaer og auditorier etc. Hertil er der også foretaget en undersøgelse om, hvordan CFD anvendes for store rum med mange mennesker i praksis ved interviews med fire rådgivende ingeniørvirksomheder. Til anskueliggørelse af om der indtræffer en termisk vekselvirkning mellem personer, er der opstillet et forsøg, hvor overfladetemperaturen af en gruppe personer ved fire tætheder er undersøgt. Fra forsøget er personernes termiske opfattelse i afhængighed af persontætheden også undersøgt. Der præsenteres forslag til, hvordan mange personer kan modelleres ud fra personmodeller. Der opstilles en række cases til at undersøge, hvilken indflydelse valget af personmodel vil have på temperatur- og strømningsfeltet i et stort rum ventileret efter fortrængningsprincippet med stor personbelastning.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider220
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17690855