'Loyalitetsopbygning via Internettet'

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Line Rønne Thomsen
4. semester (INF10 - speciale), Informatik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
'Formålet med dette projekt er at afdække og forsøge at forstå, hvordan en virksomhed kan arbejde for at skabe loyale relationer til sine kunder. Herved belyses relationsmarkeds-føringsteorien, men for også at demonstrere de teoretiske loyalitetselementer i praksis inddrages tre cases. Hovedproblemstillingen, der besvares, er: Hvordan kan en virksomhed skabe loyale kunderelationer med Internettet som værktøj? Det konkluderes, at Internetmediets kommunikative karakteristika kan gavne loyalitetsopbygningen, idet muligheden for en-til-en og mange-til-mange kommunikation er til stede, hvis Internetmediet inddrages i markedsføringen. Ved at interagere med kunderne kan virksomheden få kendskab til de loyalitetsskabende faktorer og på baggrund heraf påvirke disse, så loyale kunderelationer kan udvikles. De teoretiske pointer illustreres i praksis af det arbejde, Tryg, Amazon.com og Aarstiderne.com har udført for netop at skabe loyale kunderelationer.'
SprogDansk
Udgivelsesdatojun. 2006
ID: 61068003