Lost in Translation

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Nanna Finne Skovrup
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Fonden Teknologirådet har igennem de sidste 2,5 år udført projektet, ”Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark”. Projektet har været et samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, og har været støttet af VELUX Fonden. Projektet har haft til opgave at kortlægge den nuværende arealanvendelse, samt komme med forslag til politiske anbefalinger og nye veje at gå i planlægningen. I den først udgivelse fra projektet blev det konstateret, at der er planer, strategier og ønsker for 140 % af det danske areal. Dette har siden være omdrejningspunktet for arbejdet. Projektet har gennem brug af forskellige inddragelsesmetoder inddraget eksperter, borger, stakeholders og politikere i en bred debat om det åbne land. Centralt i dette forløb var et borgertopmøde med deltagelse af 250 borgere fra hele landet, der stemte om, hvordan fremtidens arealanvendelse skulle være. Resultaterne fra dette borgertopmøde blev brugt i projektets efterfølgende arrangementer og dokumenter. I dette speciale har jeg undersøgt, hvordan projektet har brugt de forskellige resultater, og hvordan disse resultater er blevet oversat igennem projektet. Dette gør jeg ved at gøre brug af Michel Callon, Pierre Lascoumes og Yannick Barthes (2009) begreb Hybrid Forums som sammen med deres oversættelse fra makroverden til mikroverden og tilbage til makroverden samt Michel Callons fire momenter af oversættelse udgør det teoretiske grundlag for projektet, som giver et indblik i de oversættelser, der er sket. Analysen bygger på en række dokumenter, jeg har fået adgang til via mit arbejde som projektmedarbejder i Teknologirådet. Disse dokumenter er både primære og sekundære: primære i form af referater, e-mails, udkast af projektets policy rapport og kommentarer fra styregruppen, og sekundære i form af nyhedsbreve, officielle rapporter og informationsmaterialer. Endelig i diskussionen vil projektets brug af borgertopmøde-metoden blive sammenlignet med Sarah Whatmore og Cathrina Landströms Competency Groups koblet med en diskussion af, hvad der sker, når man ikke inddrager stakeholders og borgere i de forskellige oversættelser.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider80
ID: 258484001