• Haydar Allaa Kassem
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
RESUME BAGGRUND Det nekrotiserende område, svarende til myokardieinfarkt (MI), har ikke nogen elektrisk aktivitet, hvilket vil sige, at det ikke kan depolarisere og således ses forekomsten af patologiske Q-takker, som et tegn på forudgående MI. Lokaliseringen af Q-tak giver omtrentlige oplysninger om, hvor infarkt anatomisk har fundet sted, og desuden er der stadig ikke klarhed omkring, hvilke steder for infarkt, der har den værste prognose. De forskellige EKG klassifikationssystemer såsom Minnesota kode og Novacode er værdifulde systemer designet som værktøj, der ofte bruges i undersøgelser for at finde individer med forudgående MI på grundlaget af en EKG fund. Disse systemer er også kendt for at være kompliceret og er for svære til anvendelse i klinisk praksis. I 2012 hvor Third Universal Definition of Myocardial Infarction (UDMI) blev oprettet som et resultat af en konsensus mellem de europæiske og amerikanske guidelines. UDMI indeholder en række diagnostiske Q-tak kriterier; en Q-tak er patologisk, hvis den vises med en varighed ≥ 20 ms, eller en QS kompleks i afledning V2 og V3 eller en Q-tak, som er ≥ 30ms og ≥ 0,1 mV dyb, eller en QS kompleks i afledning I, II, III, aVL, aVF eller V4-V6. Dette kriterium kræver tilstedeværelse af patologiske Q-takker i to afledninger af anatomisk relaterede grupper og derfor kaldes de sammenhængende afledninger. Den posterior infarkt diagnosticeres ved tilstedeværelse af reciprokkale Q-takker. I følge UDMI defineres dette som brede og lange R-takker, som er ≥ 40 ms og R / S-ratio ≥1 og T-tak ≥ 0,05 mV (positiv T-tak) i den posterior afledningsgruppe (V1 og V2). FORMÅL Formålet med studiet var, at beskrive den prognostiske værdi af Q-takkens placering i sammenhængende og isolerede afledninger. METODER Vi inkluderede digitaliserede EKG´er registrerede i Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, i årene 2001-2011 efter en henvisning af egne praktiserende læge. Ved brug af disse EKG´er og de danske registre kunne vi identificere og følge individer med patologiske Q-takker i 5 år. Multivariat-justeret Cox proportionel hazards model var brugt til at beregne dødsrisikoen hos individer med patologiske Q-takker i sammenhængende og isolerede afledninger. De sammenhængende afledninger var overordnet sammensat af 5 grupper, og hvor de anteriore prækordiale afledninger i var op-delt to grupper nemlig V2-Q-tak-V3 og V4-V6, laterale afledninger (I og aVL), inferiore afledninger (II, III og aVF) og posteriore afledninger (V1-V2-R-tak). Endvidere har vi også lavet en ny definiti-on for at undersøge betydning af Q-takker i isolerede afledninger, som blevet defineret ved at de andre afledninger i den samme afledningsgruppe de indgår i skal ikke have Q-takker samtidigt. RESULTATER Der blev identificeret i alt 655,345 EKG'er. Af disse 309,824 personer blev inkluderet i vores un-dersøgelse og fulgt i 5 år efter deres første registrerede EKG. Af disse 90,010 blev observeret med Q-takker og 219,814 uden patologiske Q-takker. Efter opfølgningsperioden, blev der observeret 10,080 dødsfald. Patienter uden Q-takker og med Q-takker i andre grupper end den i undersøgte gruppe, blev brugt som referencegruppe. At have en Q-tak i én af de sammenhængende afledninger (V2-Q-tak og V3, V4-V6, I og aVL, II, III og aVF), var forbundet med en betydeligt øget risiko for død i næsten alle afledninger, og især V2-Q-tak og V3 [hazard ratio (HR): 1.47, konfidensinterval (95% CI): 1.41-1.53]. At have Q-tak i de isolerede af-ledninger viser varierende risiko, med den stærkeste association ses i afledning V2-Q-tak, V3, aVL og II (HR: 1.33, 95% CI: 1.26-1.40, P <0.001), HR: 1.19, 95% CI: 1.11-1.27, P <0.001, HR: 1.36, 95% CI:1.29-1.43, P <0.001, HR: 1.89, 95% CI: 1.74-2.06, P <0.001, hhv.). KONKLUSION Q-takker i anteriore-, laterale- og inferiore afledninger var forbundet med betydelig risiko for døds-fald hos patienter, der opfyldte Third Universal Definition of Myocardial Infarction kriterier. Der-udover viser nogle isolerede afledninger også høj risiko for død, og derfor tilfældigt fund af Q-takker i disse afledning bør ikke overses.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato21 dec. 2015
Antal sider23
ID: 224384046