Lokalplanen under lup - Fra visuel vildfarelse til klar kommunikation

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lisa Svenstrup Nielsen
  • Anna Fajstrup Graversen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet omhandler vigtigheden og kompleksiteten i den kommunikationsopgave, som lokalplanen er bundet af. Den initierende problematisering af emnet bygger på problemer, der er opstået med visualiseringer i lokalplaner. Ud fra dette udfoldes lokalplanens funktioner, dernæst hvordan disse funktioner fordrer et brug af forskellige visualiseringstyper, og en opstilling af de problemer, som dette visualiseringsbrug skaber i virkeligheden. Dette leder til en forståelse af, at lokalplanen har en generel funktion som medie, og projektets problemformulering: Hvordan kan en forbedring af funktionen som medie styrke de andre lokalplanfunktioner, forståelsen af planen og dens visualiseringer? På baggrund af dette belyses det, via en kommunikationsmodel for lokalplanen og en undersøgelse af misforståelser, at misforståelserne skyldes den almene borgers begrænsede erfaringsrum til at kunne forstå lokalplanen, og at lokalplanen er et komplekst medie med mange budskaber. Dette leder til forbedringsforslag på strategi-, format- og visualiseringsniveau, der kan styrke forståelsen af lokalplanen og dens visualiseringer, og dermed alle lokalplanens funktioner.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2021
Antal sider108
ID: 413688792