Lokalplanekspropriationer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Martin Engsig
  • Jacob Brandt Jensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Planlovens § 47 giver kommunerne hjemmel til at ekspropriere på baggrund af kom-muneplanen eller en lokalplan. Denne bestemmelse er derfor af central betydning for kommunernes mulighed for at realisere en planlægning. Som følge af den stærkt stigende interesse for etablering af golfbaner vil ekspropriation til golfbaner være udgangspunktet. Sigtet med dette projekt er at behandle denne ekspropriationshjemmel, og særligt de krav, som ekspropriationen skal opfylde. Overordnet omfatter det de grundlovssikrede krav om lovhjemmel, nødvendighed og fuldstændig erstatning. Disse krav danner grundlaget for projektets tre analyser. Kravet om lovhjemmel belyses ved at redegøre for hvad hjemmelen omfatter samt hvilke krav, der stilles til et lovligt ekspropriationsgrundlag. Dernæst redegøres der for kravet om nødvendighed i forhold til golfbaneekspropriationer. Det omfatter en generel analyse af de kriterier, som indgår i nødvendighedskravet for at klarlægge, hvornår de er opfyldt. Til sidst belyses kravet om fuldstændig erstatning. Formålet er at diskutere hvordan man værdiansætter arealer, der eksproprieres til golfbaner.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider99
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6144016