Lokalplan - Lokal virkelighed: Årsagsanalyse

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Kathrine Stelsig Lillelund
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt tager udgangspunkt i problemstillingen, at der findes tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse mellem gældende lokalplan og virkeligheden. Sådanne uoverens-stemmelser er problematiske, da de kan medføre udfordringer og forvirring for såvel borgere som for embedsmænd i lokalplanadministrationen. Desuden er det et problem set i forhold til den indsigt og retssikkerhed, som borgeren er givet, herunder f.eks. muligheder for indsigelse mod planen eller dele heraf. Uoverensstemmelser kan i værste fald medføre strid med lovgivningen og være underminerende for plansystemet. I dette projekt undersøges årsager til uoverensstemmelser mellem lokalplaner og virkeligheden, da det at kende årsagerne er første skridt i retningen mod at kunne imødekomme de problemer, som uoverensstemmelser medfører. Projektet tager udgangspunkt i et casestudie på baggrund af en analyse af dispensations- og lokalplanpligtsbegreberne. Såvel lokalplanens indhold som den administration, der har fundet sted, undersøges, og årsager-ne til uoverensstemmelser mellem de udvalgte lokalplaner og virkeligheden analyseres gennem dette casestudie. Det konkluderes, at uoverensstemmelser mellem lokalplaner og virkeligheden kan skyldes lokalplanens interne forhold og udformning. Uoverensstemmelser kan endvidere skyldes selve administrationen af lokalplanen, bl.a. fordi kommunen i visse tilfælde søger at varetage usaglige hensyn, og endelig at der ikke foreligger krav om organiseret kontrol og revision af lokalplaner.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider311
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 12832236