Lokale trafiksikkerhedsplaner - er det tid til et paradigmeskifte?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Asbjørn Halskov-Sørensen
  • Anders Kusk
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I mange kommuner udgør den lokale trafiksikkerhedsplan grundlaget for det kommunale trafiksikkerhedsarbejde. Det er derfor væsentligt, at planerne foranlediger kommunerne til at forvalte de begrænsede ressourcer til trafiksikkerhed på en sådan måde, at kommunerne opnår mest mulig trafiksikkerhed for pengene.
I dette projekt analyseres 20 kommunale trafiksikkerhedsplaner med henblik på at finde ud af, hvorvidt planerne er fagligt velfunderede, og hvorvidt de formår at udstikke klare og fornuftige rammer for de enkelte kommuners trafiksikkerhedsarbejde. Disse analyser, sammenholdt med teoretiske gennemgange og øvrige analyser, danner baggrund for vurderinger af planernes kvalitet samt anbefalinger til det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde - herunder de fremtidige trafiksikkerhedsplaner.
En af hovedkonklusionerne ifm. projektarbejdet er, at den officielle uheldsstatistik ikke længere er omfattende nok til at berettige det store fokus der generelt lægges på det stedbundne uheldsafhængige trafiksikkerhedsarbejde. Anbefalingerne er derfor bl.a., at kommunerne skærer ned på det uheldsafhængige arbejde, og i højere grad fokuserer på trafiksikkerhedsinspektioner, massetiltag og målrettede lokale kampagnetiltag.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
Antal sider117
ID: 213904213