• Amanda Louise Hill
EU's affaldspolitik opfordrer i øjeblikket alle medlemslande til at mindske miljøbelastningen fra affaldshåndtering ved at begrænse mængden af affald, der kan deponeres, og i stedet opfordre til udviklingen af teknologier og planlægningsmuligheder, der er placeret højere i affaldshierarkiet end deponering. Denne rapport undersøger brugen af livscyklusvurdering (LCA) som et planlægningsværktøj, der kan anvendes i forbindelse med affaldshierarkiet med henblik på at identificere den affaldshåndteringsløsning, der giver det bedste miljømæssige resultat for forvaltningsplaner af dagrenovation. En LCA-undersøgelse til håndtering af husholdningernes madaffald i Aalborg Kommune er udført. I LCA’en sammenlignes et forbrændings scenario med et bioforgasnings scenario. Begge disse muligheder anses for at være nyttiggørelsesoperationer, og teknologierne optræder side om side i affaldshierarkiet. Resultaterne af undersøgelsen viser, at LCA kan være et nyttigt redskab til udarbejdelse af kommunale planer for affaldshåndtering, når det anvendes i forbindelse med affaldshierarkiet, da det giver kommunerne mulighed for direkte at sammenligne de faktiske miljøpåvirkninger af forskellige teknologier og planlægningsmuligheder. Desuden kan udarbejdelsen af konsekvent LCA gennem systemudvidelse tilskynde kommunerne til at integrere affaldshåndtering med processer i andre sektorer.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato10 aug. 2010
Antal sider97
ID: 35483574