• Lea Skov Florczak
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Resume:
Formål: Formålet med dette studie er videnskabeligt at synliggøre om LI-ESWT er en effektfuld behandlingsmodalitet af erektil dysfunktion.
Baggrund: Siden 1980érne er der fundet flere forskellige kemiske løsninger til behandling af erektil dysfunktion, men fælles for disse er, at alle er symptombehandlende og dermed ikke behandler de bagvedliggende årsager til tilstanden. LI-ESWT er lanceret som en ny mulig kurativt intenderet behandlings modalitet mod erektil dysfunktion. Metode: Et litteraturstudie er udarbejdet og ved hjælp af to systematiske reviews omhandlende LI-ESWT, analyseres og sammenlignes de hidtidige videnskabelige resultater af behandlingen. Konklusion: LI-ESWT kan påvirke den erektile funktion positivt og med muligt kurativt sigte. De hidtidige resultater tyder på at specielt mænd uden korelaterede sygdomme, responderer bedst på behandlingen. Den samlede undersøgte population er dog relativt lille og yderligere forskning er nødvendig for at underbygge fundene, og for fremtidigt at kunne udarbejde en ensartet videnskabelig behandlingsprotokol.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 maj 2017
Antal sider44
ID: 257180647