License2Learn

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Anne-Christine Rasmussen
Abstrakt:
Et verdenssamfund i hastig udvikling og med en stigende kompleksitet, samt et samfunds- og arbejdsliv hvor vi ikke længere udanner os til én karriere og et livsvarrigt job, men må indstille os på nye jobs og nye karrierer, nye teknologier, kulturelle skift og hurtige og uforudsigelige skift arbejdslivet igennem – det er den kontekst den danske folkeskole må tænke sig ind i og være nysgerrige på.
Den nye skolereform er et forsøg på at målrette skolen mod det 21. århundredes kompetencer.
Folkeskolereformen har tre overordnede mål, der alle sigter mod øget kvalitet :
• At folkeskolen udfordrer alle elever så de bliver så dygtige som muligt.
• At folkeskolen mindsker betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
• At tilliden og trivslen i folkeskolen styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.
I reformen ligger et ønske og en implicit forståelse af at brug af it øger læringen. Der er der dog ikke entydigt forskningsmæssigt belæg for at mene. Jeg er derfor nysgerrig på hvordan brugen af it kan understøtte at målsætningen om at ”udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt”?.
Jeg er især nysgerrig på elevperspektivet og ønsker at det er elevernes oplevelser, erfaringer og visioner der bliver sat i spil. Gennem begreberne meningsfulde deltagelsesmuligheder og motivation ser jeg på hvordan vi egentlig lærer bedst og elevernes erfaringer undersøger jeg feltet. Projektet munder ud i en række narrativer der danner et inspirationskatalog.

SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2015
Antal sider71
ID: 213582772