• Monika Popescu
4. semester, Musikterapi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formål: Dette kvalitative single-casestudie undersøger mønstre og adfærd, som viser sig i improvisatorisk musikterapi med en syvårig dreng med moderat autisme, der normalt vis ville beskrives som autisme-atypiske. Derfra søger studiet at identificere mulige fænomener i den improvisatoriske musikterapi og i terapeutens handlinger, som understøtter klientens nye adfærd, samt at diskutere, om disse er tegn på nye færdigheder, der skaber nye handlemuligheder og copingstrategier. Ydermere har dette studie til formål at undersøge hvordan disse mønstre og nye kommunikative færdigheder, der udmønter sig i musikken og klientens adfærd, kan fortolkes i lyset af de valgte teorier, og i hvilket omfang musikterapien er et effektivt redskab til at hjælpe klienten med at skabe nye valg og til at oparbejde nye copingstrategier.

Baggrund: Dette speciale er baseret et musikterapi forløb fra mit 9. semesters praktikforløb. Praktikken foregik på en folkeskole i Nordjylland, Danmark, med specialklasser til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Klienten var en syvårig dreng diagnosticeret med autisme med veludviklede motoriske færdigheder og med et udviklet verbalt sprog, men som manglede aldersmæssige kompetencer vedrørende kontakt, arousalregulering og social leg.

Metode: For at besvare forskningsspørgsmålene, blev der gennemført et kvalitativ single-casestudie med udgangspunkt i den hermeneutiske og fænomenologiske tilgang til den kvalitative metode. Det kliniske materiale, notater og videooptagelser fra elleve musikterapi-sessioner, er blevet analyseret ud fra en etnografisk deskriptiv mikroanalyse.

Resultater: Resultaterne fra studiet viser 'atypisk' adfærd i en musikterapeutisk ramme for en syvårig dreng diagnosticeret med autisme, og at adfærden åbner op for nye handlemuligheder. De identificerede mønstre og nye kommunikative færdigheder, der opdages i musikken og i klientens opførsel, er et resultat af effektiv indgriben opstået på baggrund af musikalske stimuli. Visse mønstre i klientens adfærd er blevet ændret og påvirket, og nye mønstre og adfærd er opstået, som et resultat af resonans og synkronicitet. Klienten viste stærk musikalsk og følelsesmæssig selvbevidsthed og kreativt udtryk, han var i stand til at identificere de følelsesmæssige udtryk i musikken, og at reflektere over deres indflydelse på andre mennesker, og han tog ofte initiativ til musikalsk kontakt og leg. Studiet peger derved på, at musikterapien kan mindske udfordringer og fremhæve styrker for en syvårig dreng diagnosticeret med autisme. Gennem det, at etablere en fælles musikhistorie med tilbagevendende motiver og derigennem at opbygge et tillidsfuldt klient-terapeut forhold, blev klienten derudover i stand til at udforske nye musikalske og følelsesmæssige udtryk, og at engagere sig i sociale interaktioner og leg.

Keywords: Improvisational music therapy; autism spectrum; highly verbal; primary school child; neurodiversity.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 maj 2021
Antal sider73
ID: 413354899