• Holger Pedersen
Master projektet er udarbejdet i forbindelse med master studiet ”IKT og læring (MIL)” ved Ålborg universitet. Masterprojektet skal ses i sammenhæng med undertegnedes ansættelse som lektor ved uddannelsesinstitutionen Svendborg International Maritime Academy - Simac.. I forbindelse med uddannelsernes opgradering til professionsbacheloruddannelser, er der sket en ændring i underviserne ansættelsesforhold. Begreberne adjunkt- og lektor stillinger er indført, i den forbindelse er det tænkt at lektoren skal arbejde mere selvstændigt og bl.a. selv tage ansvar for sin kompetenceudvikling. Samtidig er underviserne en del af det moderne samfund, hvor organisationskulturen og kommunikationsformen hastigt ændrer karakter. Videndeling blandt undervisere og institutioner er et krav, men i den konkret undersøgte organisation er der ikke megen fokus på videndeling, hvilket leder frem til følgende problemformulering: Hvordan faciliteres videndeling ved hjælp af ICT, således struktur og organisering af videndelingen harmonerer med den teamorganiserede organisationsstruktur men samtidig understøtter den faglige udvikling? Undersøgelsens analyse anvendes til at bearbejde informations og kommunikationsteknologier (ICT). Det der fordres ud over teknologien er et meget ”low-tech” men alligevel forsømt emne. Emnet er dokumentation af teknologien, brugervejledning til teknologien, samt en struktur og organisering der giver motivation, tillid og åbenhed omkring det at videndele.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider157
Udgivende institutionÅlborg Universitet
ID: 14373984