• Alexander Engelbreth Allerslev Kristensen
  • Andreas Geisler Johansen
Nutidens bygge- og anlægsprojekter er gerne karakteriseret ved brug af alsidige teknologier, og involvering af heterogene organisationer, hvor mange fagligheder bidrager med hver deres specifikke viden og kompetencer, for at realisere komplekse projekter. Dette er bare nogle af de elementer, der gør sig gældende, og som udfordrer projekters parter mere end nogensinde. Stigende krav og regulativer fra offentlige instanser, hvor forhold som miljø, bæredygtighed, social ansvarlighed og inddragelse af kommunikation- og informationsteknologier blot er nogle af de skærpede krav, som projekters parter er underlagt. Udviklingen bevirker komplekse ledelsesmæssige udfordringer vedrørende teknologi, kommunikation og koordinering mellem divergerende fagligheder for at bringe disses viden og kompetencer i spil. I rapporten undersøger vi, hvilke ledelsesteknologier der anvendes i komplekse anlægsprojekter, og hvordan disse medierer. Samtidig retter vi fokus på, hvilken rolle produktionen af fagspecifikke kendsgerninger i ledelsesteknologierne tilskrives. 
Undersøgelsen er designet som et casestudie, hvor kvalitative interviews og etnografiske studier er udført. Danmarkshistoriens pro tempora største anlægsprojekt, etableringen af en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt, og den deraf følgende geologiske og geotekniske forundersøgelse, danner rammen for vores undersøgelse. Vi benytter Aktør-Netværksteorien, og søger gennem den teoretiske ramme, og i analysens udvalgte temaer, som bryder med tid og rum, at besvare problemformuleringen. 
Arbejdet i den geologiske og geotekniske forundersøgelse er udført på baggrund af en strategi, der danner fælles basis for beslutninger. Strategien medierer og anvendes som ledelsesteknologi, særligt som et retorisk diskursivt greb til at indføre differencer og eksklusioner, skabe interesse for anlægsprojektet og fastholde de involverede parter. Bygherren, Femern A/S, har kontraheret med en række organisationer, som skal bistå dem i at kortlægge og afdække jordbunden i Femern Bælt for at minimere risici. Fagspecifikke kendsgerninger er produceret i alliancer ud fra forhandlede procedure, der tilsigter at skabe konsistens i de fremkomne resultater. Alle resultater præsenteres i en omfattende relationsdatabase, som medierer, skaber transparens mellem de involverede parter, og som samtidig bliver anvendt som ledelsesteknologi. Relationsdatabasen giver ledende roller mulighed for at skabe stærke alliancer og magtfulde relationer.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2015
Antal sider75
ID: 207595215