• Marie-Helene Lucette Labrosse Pedersen
4. semester, Læring og Forandringsprocesser, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale omhandler transfer af læring fra Danmark til Vietnam. En del danske virksomheder outsourcer til Vietnam, men ikke uden problemer. Vietnamesernes mangel af kompetencer inden for de bløde værdier, så som videndeling, arbejde refleksivt, konfliktløsning, kommunikation, m.m. kan være en udfordring for danske virksomheder når de skal møde de servicering- og handlekrav som globalisering kræver. University College Lillebælt (UCL) fra Denmark eksporter den danske didaktisk lærings tradition til Dansk virksomheder i Vietnam for a hjælpe med at kompetenceudvikle de lokale Vietnamesiske medarbejdere i virksomhederne. Formålet med UCL er at uddanne mellemledere på virksomhederne i de bløde værdier og tekniske færdigheder, samt den didaktiske lærings tradition, for at mellemlederne kan videre underviser disse færdigheder, igennem den lærte didaktisk lærings tradition, til deres hold på virksomhederne.
Min undersøgelse gå ud på at undersøge de Vietnamesiske medarbejdernes oplevelse af den læring de er blevet undervist af UCL og hvorvidt og hvordan de anvender den læring i organisationen. Hvordan er den danske didaktisk læring opfattet af Vietnameser?
Min undersøgelse går også ud på at undersøge hvilke lærings traditioner der er tilstede i de danske virksomheder i Vietnam, forstået på den måde, at mennesker tænker og lærer på baggrund af den uddannelses tradition de er vokset op med, som er med til at forme en person. I Denmark er en danskers måde at lære og tænke baseret på den didaktiske lærings tradition. Hvad for en uddannelsestradition er en vietnamesiske måde at lære og tænke baseret på? Kan den vietnamesiske og danske lærings tilgang komme i konflikt på et arbejdsplads? Dette er for mig især interessant at vide i og med en dansk virksomhed transporterer en dansk organisationsstruktur og kultur til Vietnam og hvordan er den opfattet af vietnameser, og kommer det i klem med den måde vietnameser er vant til at arbejde på?
Ydermere, vil jeg gerne undersøge hvorvidt der er sket en adfærdsændring hos de vietnameser efter deltagelse på UCLs kurser, forstået på den måde, on medarbejderne gør ting anderledes nu end de gjord før de deltog i kurserne. Med andre ord, om der er sket en lærings transfer, men ikke kun er læringstransfer men en oversættelse af læringstransfer, forstået på den måde en bearbejdning af den læring vietnameser har fået hos UCL.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 maj 2016
Antal sider92
Ekstern samarbejdspartnerEsoftflow Company Limited
Directing Manager Thomas Frisenberg tf@eflowsystem.com
Anden
ID: 234498875