Learning ESL in a Community og Practice

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Pia Janni Jensen
Emnet for dette projekt er læring af engelsk som andetsprog i et praksisfællesskab. Projektet tager sit udspring i personlige erfaringer som udstationeret familie i Ungarn, med en søn i en amerikansk international skole. Fascinationen og forundringen over hvordan børn, der uden sproglige forudsætninger placeres i et internationalt skolemiljø, tilegner sig sprogfærdigheder i engelsk som andetsprog, er drivkraften i det arbejde der ligger bag denne rapport. Målet med projektet er at forsøge at skabe et rum for eleverne, hvor de med udgangspunkt i elementer fra praksisfællesskabet, kan træne sprog og rutiner i klassen. Træningen i dette rum skal umiddelbart kunne støtte og fremme deres indlemmelse i praksisfællesskabet og dermed deres adgang til de ressourcer der stilles til rådighed og som er væsentlige for deres sprogindlæring. Dette søges gjort ved udvikling af et computerprogram, der bygger på nøglefaktorer defineret af Wenger i forbindelse med hans teori om læring i praksisfællesskaber. Forståelse af børns læreprocesser i forbindelse med læring af et andetsprog, og af deres liv og hverdag i en skoleklasse er søgt opnået ved brug af en etnografisk tilgang. Projektet er gennemført i samarbejde med AISB og min søns lærer fra første klasse. Regelmæssige observationer over 6 måneder i en første klasse, udgør såle- des, sammen med et formelt interview med klasselæreren Sarah Brockie, projektets empiriske materiale. Projektet er opdelt i to dele. Første del består af litteraturstudier af læring af andetsprog, Wenger’s teori om læring i praksisfællesskaber samt de empiriske undersøgelser. Anden del af projektet udgøres af udviklingen af omtalte computerprogram. Litteraturstudierne danner grundlaget for forståelsen af de læreprocesser der observeres i klassen. Nøglefaktorer i praksisfællesskabet identificeres i forbindelse med observationerne.
SprogDansk
Udgivelsesdato2003
Antal sider79
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6143917