• Brian Puggaard Thomsen
7. semester, Bæredygtig energiteknik, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Denne diplomprojektrapport belyser konsekvenserne for den eksisterende boligmasse, hvis fjernvarmesektoren implementerer lavtemperaturfjernvarme. Da op mod 40 % af enfamilieshusene i Danmark er bygget i perioden 1960-1979, er det denne boligtype, der fokuseres på i denne rapport.
Det bliver påvist i rapporten, at hvis temperatursættet for fjernvarmen ændres fra 70/40 °C til 55/30 °C bliver radiatoreffekten reduceret til 55 % af den oprindelige effekt. Det belyses desuden, hvordan der kan kompenseres for dette effekttab ved ændring i bygningens klimaskærm, og hvilke konsekvenser det får for bygningens opvarmning, hvis der ikke foretages ændringer af klimaskærmen.
På baggrund af de opstillede modeller og antagelser, konkluderes det i rapporten, at det kun er i en begrænset periode at varmebehovet for bygningen ikke er opfyldt. Der er således grundlag for at fjernvarmesektoren kan påbegynde overgangen til lavtemperatur, da det kun vil påføre forbrugerne ulemper i begrænset omfang.
SpecialiseringsretningTermisk energiteknik
SprogEngelsk
Udgivelsesdato15 jan. 2015
Antal sider34
Ekstern samarbejdspartnerGrøn Energi
Kim Clausen kcl@danskfjernvarme.dk
Praktiksted
ID: 225942608