• Palle Sand Laursen
  • Kristian Kvottrup
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette specialeprojekt omhandler produktionsstyringssystemet 'Last Planner System' og hvordan dette kan være medvirkende til at øge produktiviteten i en byggeproces. Projektet fokuserer på teorien omkring Last Planner System, og hvordan teorien i praksis kan bruges til at fremme byggeprocessen igennem en forbedring af antallet af færdiggjorte opgaver ift. antallet af planlagte opgaver (PPU). Det er undersøgt gennem to casestudier, hvilke af de 7 strømme der typisk begrænser arbejdsopgaverne i at blive udført som planlagt. Ydermere er der fundet grundårsager til hvorfor arbejdsopgaverne ikke blev udført som planlagt og konsekvenserne af dette. Med udgangspunkt i de fundne resultater er der givet en række forbedringsforslag som kan være medvirkende til at forbedre byggeprocessen fremadrettet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2014
Antal sider104
ID: 198447477