• Steffen Maagaard
  • Rasmus Lautrup
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport er et afgangsprojekt udarbejdet som afslutning af uddannelsen til civilingeniør i indeklima og energi ved Aalborg Universitets Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Rapporten er indledt med et grundigt litteraturstudie, hvor eksisterende metoder til evaluering af en bygnings indeklimaydeevne er undersøgt. Fokus er hovedsageligt rettet mod evaluering af termisk indeklima, men også luftkvalitet samt indeklimaets indflydelse på energiforbrug, produktivitet og økonomi er behandlet. Baseret på litteraturstudiet, er eksisterende metoder til evaluering af en bygnings indeklimaydeevne, såvel momentant som langsigtet, udbygget og optimeret. Metoderne omfatter ydeevneindikatorer for såvel termisk og atmosfærisk indeklima som energi med udgangspunkt i Eco-factor-metoden. Udvidelsen af Eco-factor-metoden for langtidsevaluering af termisk komfort giver mere detaljeret information om det oplevede termiske indeklima og er i nærværende projekt benyttet på to udvalgte bygninger. På baggrund af importerede data fra termiske bygningssimuleringsprogrammer indeholder den udvidede Eco-factor endvidere evalueringsmetoder i form af statistiske analyser. Foruden dette er der i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) udfærdiget en kobling mellem programmerne BSim og Matlab. Denne er, foruden følsomheds- og usikkerhedsanalyser af de udvalgte bygninger, benyttet til undersøgelse af en adaptiv kontrolalgoritme, der styrer setpunktet for såvel opvarmning som køling som funktion af udelufttemperaturen. Baggrunden herfor er empiriske undersøgelser hvor det er fundet, at en sådan styring vil medføre store energibesparelser uden forringelse af det termiske indeklima. Potentielle energibesparelser, sammen med den teoretiske indflydelse på det oplevede termiske indeklima, er undersøgt ved simuleringer af en udvalgt bygning. Det blev fundet, at en styring af setpunkterne for hhv. opvarmning og køling efter denne algoritme i den udvalgte bygning medfører et øget energiforbrug sammenlignet med en traditionel styringsstrategi. Simuleringerne af det forventede antal utilfredse med det termiske indeklima viste imidlertid en klar forbedring heraf ved styring efter kontrolalgoritmen ift. konventionelle faste setpunkter for opvarmning og køling.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider533
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14452470