Landskabsændringer i Nationalpark Thy

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Søren Rasmussen Lunde
10. semester, Kandidatuddannelsen i Geografi (Kandidatuddannelse)
I dette speciale undersøges fremtidige ændringer
i det synlige landskab i Nationalpark
Thy som følge af planlagte projekter
med indflydelse på landskabet i nationalparken.
De nuværende planer for forvaltningen af
nationalparken indeholder bl.a. planlægning
af omlægning af skovdrift, delvis rydning
af skov samt genopretning af vådområder.
Den nuværende og fremtidige arealanvendelse
er kortlagt i et geografisk informationssystem
(GIS) og resultaterne er anvendt
til statistisk analyse i programmet
Fragstats.
Det konkluderes at de planlagte tiltag vil
medføre betydelige ændringer i det synlige
landskab. I skovene vil ske ændringer i træarts‐
og alderssammen‐ sætningen fra rene
ensaldrede bestande af overvejene nåletræarter
til bestande med spredning i træarter
og alder og med overvejende blandinger
af løv‐ og nåletræarter. Der vil samtidig
ske et betydeligt fald i skovarealet.
Sammenhængen mellem klithedeområder
vil øges, og overgange mellem skov og klithede
vil fremstå mere gradvise. Endelig vil
vådområdernes antal og areal øges både i
klithede og skov.
Der vil derved ske en bevægelse fra stærkt
menneskeligt påvirkede landskaber til
landskaber med en mere naturlig dynamik.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2011
Antal sider85
ID: 52873940