• Anette Gravgaard Christensen
4. semester, By, Bolig og Bosætning, kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med specialet har været at undersøge, hvilken betydning lokale fællesskaber har for det senmoderne mobile individs oplevelse af tilknytning til sted. Jeg har i undersøgelsen mere grundlæggende udfordret hypotesen om individets sociale løsrivelse fra sted og forholdt mig til teorien om elective belonging og præmisserne for denne form for stedtilknytning for middelklassen. Med Københavns Fødevarefællesskab som case har jeg gennem interviews med foreningens medlemmer belyst, hvilken rolle medlemmernes engagement i foreningen spiller for deres tilknytning til det sted de bor. Jeg kan konkludere, at Københavns Fødevarefællesskab i kraft af at være et lokalt fællesskab, spiller en rolle for medlemmernes tilknytning til sted og jeg kan på baggrund af denne undersøgelse udlede en anden form for senmoderne stedtilknytning knyttet til middelklassen, som jeg har kaldt interesseorienteret stedtilknytning
SprogDansk
Udgivelsesdato1 apr. 2016
Antal sider90
ID: 227014681