• Kaare Hjorth
Rapporten omhandler landsbyudvikling. Der foretages en definition af hvad en landsby er, og der gives et overblik over landsbyudviklingen i et historisk perspektiv. Dette ligger til grund for formuleringen af projektets problemformulering: Det vil gennem projektet blive forsøgt at vise et statusbillede for landsbyernes udvikling, og en beskrivelse af hvad der kan gøres for at skabe en positiv udvikling. På den baggrund analyseres seks landsbyer, tre i Thisted Kommune og tre i Brønderslev Kommune, for at kunne skabe et statusbillede af den konkrete landsbyudvikling i de enkelte landsbyer. Endvidere beskrives, med et teoretisk udgangspunkt, bosætningstendenser og flyttemønstre, samtidigt med at de overlæggende rammer for den fremtidige planlægning klarlægges. Det findes at landsbyer i udkantskommuner vil have svært ved at opnå en positiv udvikling, og at det er afgørende at der i landsbyerne er ildsjæle som vil kæmpe for at skabe en positiv udvikling. Ligeledes er det vigtigt at der i landsbyerne er et fysisk samlingspunkt, og et socialt netværk der kan danne grundlag for udvikling.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider89
Udgivende institutionInstitut 20, Aalborg Universitet
ID: 10105594