Landinspektørrådgivning: en vurdering af projektudvikling af fast ejendom

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Thomas Bach Poulsen
  • Troels Jakobsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt har til formål at afklare, hvilke muligheder landinspektøren har for at udvide sin deltagelse indenfor det potentielle arbejdsfelt ’projektudvikling af fast ejendom’. Landinspektøren deltager allerede indenfor arbejdsfeltet gennem de matrikulære arbejder, men en yderligere deltagelse for landinspektøren kan være som rådgivningsydelser indenfor arbejdsfeltet. Projektets analyse består af to dele, hvor henholdsvis begreberne landinspektørrådgivning og ’projektudvikling af fast ejendom’ defineres. Første del opstiller en forståelsesramme for landinspektørens rådgivning, der opbygges omkring parametrene: profession, ansvar, rådgivningsrolle og selvopfattelse. Anden del præciserer begrebet ’projektudvikling af fast ejendom’ og afklarer hvilke udviklingsmuligheder, der eksisterer. Afklaringerne baseres på relevant teori og empiri og suppleres med interviews, hvorved der skabes et grundlag for en vurdering af hvordan arbejdsområdet ’projektudvikling af fast ejendom’ stemmer overens med landinspektørens rådgivningsmuligheder. Herefter opstilles flere løsningsmodeller for landinspektørens deltagelse i projektudvikling af fast ejendom forud for en vurdering af hvilken rolle landinspektøren kan forventes at påtage sig. Fra projektets konklusion kan bl.a. fremhæves, at landinspektørens yderligere deltagelse i ’projektudvikling af fast ejendom’ umiddelbart kan forløbe i to retninger – enten som ekstern rådgiver eller som aktiv aktør med væsentlig interesse. Landinspektørens yderligere deltagelse vil dog formentlig være som ekstern rådgiver, idet landinspektøren ikke ønsker at opgive professionens faglige identitet, der har udgangspunkt i de matrikulære arbejder og den tillid og forventning samfundet har til landinspektørens arbejde.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider90
Udgivende institutionInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning
ID: 10218888