Læringspotentialer i social software

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Sine Kusk Clausen
  • Mette Krøjer Jacobsen
Dette speciale undersøger læringspotentialerne i social software. Uddannelsesinstitutioner implementerer i stigende grad teknologiske værktøjer til at understøtte de studerendes læring og facilitere sociale processer mellem studerende. Undersøgelsen tager udgangspunkt i ”Ekademia – a social networking site” der anvendes af studerende ved humanistisk informatik på Aalborg Universitet. Ekademias formål er at give de studerende mulighed for at opøve evnen til skriftlig refleksion samt at opbygge faglige og sociale identiteter og fællesskaber. I specialet undersøges Ekademias læringspotentiale ud fra tre aspekter: Usability, learnability og sociability. Learnability defineres som muligheden for at lære, sociability som muligheden for samarbejde og usability som muligheden for at benytte softwaren ubesværet. Systemet testes ved hjælp af usabilitytestmetoden heuristisk evaluering, der udvides til at dække alle tre aspekter, samt empirisk dataindsamling, nærmere bestemt interview med Ekademias initiativtagere og spørgeskemaundersøgelse med brugerne. Et oplagt spørgsmål ved udvikling af it-støttede læringsmiljøer er balancen mellem underviserstyrede aktiviteter og brugerinitieret indhold. Specialet inddrager derfor empiriske data fra et online masterkursus med titlen ”E-læring – fra idé til evaluering”. Masterkurset er tilrettelagt efter professor i e-læring og læringsteknologier Gilly Salmons pædagogisk udviklingsmodel for e-læring, der strukturerer e-læringsforløb med stramt styrede aktiviteter. I specialets undersøgelse afdækkes konkrete problemstillinger vedrørende de tre aspekter learnability, sociability og usability. På baggrund af disse og med inddragelse af data fra den sekundære case, diskuteres hvorledes læringspotentialerne i social software kan øges.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14633983