• Henrik Bjørnemose Andersen
Dette masterspeciale hedder "Lærerens fornemmelse for undervisning". Som titlen refererer til, handler den om undervisning med fokus på sanser og specielt med fokus på intuition. I en kreativ læreproces vil der være situationer, hvor læreren er nødt til at følge med eleverne i deres proces. Nogle af disse situationer kan planlægges før forløbet, mens andre situationer ikke kan forudses. Så er læreren nødt til at stole på sin intuition. Men hvordan bliver intuition brugt i disse kreative læreprocesser? Hvilke faktorer er vigtige for at kunne handle intuitivt? Hvordan kan lærere tilegne sig kompetencer til fornemme, hvad der er rigtigt at gøre? Kan en lærer opnå absolut pædagogisk gehør for undervisning og læring og er absolut pædagogisk gehør den bedste betegnelse for fænomenet? Disse spørgsmål vil blive undersøgt i dette speciale.
Denne kvalitative undersøgelse er baseret på en hermeneutisk metode, som bliver brugt gennem en analyse af empirisk materiale foretaget på Middelfart Friskole, en lille skole med 175 elever fra 0. til 9. klasse. Skolen giver ikke karakterer og er prøvefri. Skolen fokuserer på at bruge praktisk-musisk og æstetisk læring til at skabe en rød tråd og vil gøre det praktisk-musisk og æstetisk ligeværdigt med de boglige færdigheder. Hvert andet år opfører skolen en musical. Denne musical vil danne grundlaget for undersøgelsen af lærernes brug af intuition i kreative processer.
Det empiriske design består af interviews, fokusgruppeinterview og øvelser fra fokusgruppens arbejde, opfølgende interviews, feltobservationer og egne feltrefleksioner. Lærere og ledere på Middelfart Friskole deltog alle i fokusgruppeinterviewet og udvalgte lærere og lederen i interviews. Denne triangulering vil vise, at fænomenet er blevet grundigt undersøgt. I analysen af data vil fundene blive sammenlignet med forskning af Louise Klinge og Jens Christian Jacobsen, og med Jerome Bruner, Donald Schön, Dreyfus og Dreyfus´læringsteorier.
Analysen bliver efterfulgt af muligheder for at belyse, opnå eller forbedre lærerens kompetencer gennem vejledning med bevidnende og reflekterende positioner, aktionslæring, tings-orienteret undervisning, Visible Thinking og serendipitet med divergent tænkning.
Jeg vil præsentere følgende faktorer, der har betydning for brugen af intuition i kreative læreprocesser: Prioritering, koordinering, italesættelse, opbakning, relation, refleksion, faglighed, omstillingsparat, dagsform, målsætning og erfaring. Specialet vil bidrage til fænomenet i en ny kontekst og kan blive brugt som hjælp for skoler, lærere og læringsfællesskaber, som beskæftiger sig med kreative processer.
SpecialiseringsretningInnovation og Kreativt Læringsdesign (KREA)
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2019
Antal sider49
Emneordlæring
ID: 292798516