• Manuela Dorthe Nørgaard
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Baggrund: Danske sundhedsmyndigheders rådgivning om seksuel sundhed har fokus på forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme, uønsket graviditet og andre negative konsekvenser af seksuallivet. Der er ikke sigte på at understøtte/fremme kvinders seksualitet og de mulige positive sammenhænge mellem kvinders seksualitet og sundhed indgår ikke eller omtrent ikke i forebyggelsen.
Formålet er i en historisk kontekst at belyse betydningen af samtidens kvindesyn på kvinders seksualitet og at vurdere, hvorvidt der er forskningsmæssig evidens for at seksuel aktivitet for kvinder er forbundet med godt helbred og trivsel og i så fald om dette aspekt af seksualitet og sundhed bør indgå i sundhedsrådgivning i Danmark.
Metode: Litteraturstudie baseret på historiske kilder og identifikation af relevante studier ud fra en række databaser, primært PubMed, samt interview med nøglepersoner i Sundhedsstyrelsen og i udvalgte danske kommuner samt Sex dog Samfund.
Resultater: Kvinders ligeberettigelse i samfundet har sammenhæng med deres mulighed for at indfri seksuel lyst og opnå tilfredsstillelse. Forskning om kvinders seksualitet har kun i beskedent omfang vurderet biologiske og sociokulturelle fordele af et aktivt seksualliv. Der er dog identificeret studier som viser sex som en markant trivselsfaktor.
Konklusion: Seksualitet og et aktivt seksualliv har sammenhæng med kvinders sundhed og trivsel. Men seksuel aktivitet kan kræve fravær af sygdom og alvorlige handikap, hvorfor der er en reciprok afhængighed mellem seksualitet og sundhed. Der er alligevel evidens for at sundhedsmyndighederne fremover bør inddrage de positive aspekter af kvinders seksualitet i forebyggelsespakken, Seksuel Sundhed.

SprogDansk
Udgivelsesdato7 maj 2015
Antal sider50
ID: 211112485