• Hanne Baadsgaard Breinholt
  • Birgitte Tingskov Andersen
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Introduktion: Den kvindelige seksualitet er godt beskrevet, men når det handler om kvindens oplevelse af egen seksualitet i relationen med en mand med erektil dysfunktion, synes den fortsat at være underbelyst. Dette Masterprojekt handler om at undersøge, hvilken rolle, den kvindelige partner har i og for relationen og hvilken betydning mandens erektil dysfunktion får for kvinden og hendes egen seksualitet.
Formål: Formålet med projektet drejer sig om, at undersøge, hvordan kvinden i det heteroseksuelle parforhold oplever sin egen seksualitet i relationen med manden med erektil dysfunktion.
Metode: Fire kvinder blev kontaktet via deres mænd som var patienter i et neurologisk - og urologisk ambulatorium. Fælles for mændene var, at deres erektile dysfunktion var forårsaget af en nerveskade grundet primær sygdom. Projektet bygger på en kvalitativ interviewundersøgelse med fokus på kvindens oplevelse af egen seksualitet, graden af medinddragelse samt kommunikation i og uden for relationen.
Resultater/konklusion: Det er tydeligt at kvindernes seksualitet påvirkes af mandens ED, men oplevelsen er kompleks og mange andre bio-psyko-sociale faktorer spiller en stor rolle for kvindens seksualitet. Kvinderne nedtoner deres egne seksuelle behov til fordel for mandens og giver udtryk for, at samleje ikke længere er det vigtigste, til gengæld vægtes det intime liv i højere. Kommunikation omkring den seksuelle problemstilling kan være svær i relationen. Kvinderne ønsker medinddragelse i forbindelse med de ambulante besøg.
SprogDansk
Udgivelsesdatomaj 2017
Antal sider86
ID: 257126191