Kvantekoder og flerpartsberegning: Et kodningsteoretisk perspektiv

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • René Bødker Christensen
4. semester, Matematik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale er skrevet som en del af kvalifikationseksamenen i forbindelse med 4+4-PhD-forløbet. Det indeholder derfor en dybdegående redegørelse for forskningsresultaterne frembragt i løbet af de første to år af uddannelsen. Specialet præsenterer tre artikler, hvoraf to er indsendt til videnskabelige tidsskrifter eller konferencer med peer-review, og én forventes indsendt få måneder efter aflevering. Emnerne er 'reliable message transmission', 'OT-extension' og konstruktioner af indlejrede kodepar. De to første emner er relevante i forbindelse med flerpartsberegninger (MPC). Det tredje kan benyttes både til konstruktion af secret sharing schemes og asymmetriske kvantekoder.

Det overordnede tema i specialet er brugen af kodningsteoretiske teknikker.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato6 jun. 2018
Antal sider31
ID: 280467540