• Louise Jørgensen Duus
4. semester, Musikterapi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Mennesker med dobbelt diagnose er dobbelt udfordrede, da de både har psykisk sygdom og et stofmisbrug. En del af udfordringen er problemer med at regulere følelser og social adfærd. Derfor er det vigtigt i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose at have et bredt spektrum af behandlingstilbud for at kunne hjælpe dem på så mange måder som muligt. Kunst- og musikterapi ses som et tilbud blandt disse, der enten anses som et alternativ til eller som komplementerer den almindelige samtaleterapi. Det bliver set som en åbning indtil og en mulighed for at udforske følelser på en ny og anden måde både i sig selv og i det sociale felt. Gennem sansning og oplevelse er det muligt at erkende sig selv, andre og verden.

Formål: Formålet med dette speciale er at undersøge udvalgte personalers oplevelse af kunst- og musikterapi som en ny del af den samlede ambulante behandling for mennesker med dobbelt diagnose

Metode: Til denne undersøgelse vil semi-strukturerede interviews med udvalgte personaler blive udført. Derudover vil kunst- og musikterapi ud fra projektets formål blive undersøgt i en litteraturgennemgang. En del af forfatterens forforståelse til undersøgelsen og analysen af interviewene er baseret på æstetiske læreprocesser. Dette inkludere udviklingstrin hos udvalgte klienter i kunst- og musikterapi sådan som jeg forstår dem.

Data: Data fra denne undersøgelse indeholder transskriberede interviews med udvalgte personaler og beskrivelser af udviklingstrin hos udvalgte bruger i kunst- og/eller musikterapi sådan som jeg forstår dem. Eksempler fra interviews og udviklingstrin fra brugere bliver præsenteret i specialet. Alle interviews er analyseret vertikalt, horisontalt og globalt indenfor en fænomenologisk tilgang.

Resultat: Resultaterne fra denne undersøgelse indikerer, at kunst- og musikterapi vurderes som et nyttigt og værdifuldt værktøj i en ambulant behandlingssammenhæng for mennesker med dobbeltdiagnose. Personalets mening om kunst- og musikterapi afslører, at kunst- og musikterapi blandt andre ting vurderes som værende i stand til at åbne nye måder til at udforske følelser og øve sig i sociale færdigheder i en tryg atmosfære. Brugernes udviklingstrin genkendes af informanterne i interviewet om end resultaterne fra denne del af undersøgelsen er mindre klare.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2015
Antal sider78

Billeder

forside.doc
ID: 213267980