• Farhad Anwar Nabizada
Den danske afdelingsleder fra Bankdatas udviklingscenter i Indien har udtrykt, at der er en masse underliggende kulturelle barrierere, som i mange tilfælde forhindrer virksomheden i at udføre deres arbejde som ønsket. Gennem en grundig literaturstudie kombineret med adskillige observationer, undersøgte jeg relationerne mellem kultur, innovation, kreativitet, agile metoder, og offshore samarbejde for at forstå den kontekst hvori opgaven er skrevet. Formålet med opgaven var at undersøge kreativitetens rolle i agile sammenhæng, når to kulturelt forskellige nationer indgår i et tæt samarbejde. Som en del af rapporten, udarbejdede jeg huskeregler der kan rådgive Skandinaviske virksomheder, som ønsker enten at styrke eller etablere et samarbejde med Indien. Gennem undersøgelsen lærte jeg, at kultur bærer en vigtig rolle i styrkningen af samarbejdet mellem to vidt forskellige nationer. En stærk kultur er med til at forbedre rekrutteringen og socialiseringen af de Indiske ingeniører således, at de arbejder ud fra det sæt af værdier, der er relevant for den virksomhed som de er ansat hos.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato24 jan. 2022
Antal sider87
Ekstern samarbejdspartnerBankdata
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 459881908