Kuldebroer ved stålbeslag

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Thomas Christian Jahr
4. semester, Master i Bygningsfysik (Masteruddannelse)
Nærværende rapport behandler kuldebroerne ved stålbeslag, i grænsefladen mellem arkitekten og ingeniøren. Gennem 3 cases behandles 3 forskellige typiske stålbeslag monteret ind i klimaskærmen, stålbeslagene anvendes typisk til at bære konstruktioner som altaner, svalegange og trapper.
Kuldebroseffekten afleder lokalt koldere overflader hvorved forskellige problemer eller gener kan opstå, rapporten undersøger hvilke problemer og gener der kan opstå samt hvornår de optræder.
Gennem de 3 cases undersøges betydningen af variationer i de omkringliggende bygningsdele.
Første case består af et stålbeslag monteret på dækforkanten, med et stålbånd monteret inden på oversiden af betondækket. Casen behandler variationer i de forskellige omkringliggende bygningsdele, som gulvkonstruktionen, facaden og bagvæggen. Det primære fokus er her risiko for skimmelvækst.
Anden case behandler en let klimaskærmskonstruktion hvori der er placeret gennemgående stålsøjler, fra fundament til tag, stålkonstruktionen er fastgjort til hver dækforkant. Denne case vil have fokus på både skimmelvækst og sortsværtning.
Tredje case behandler et større stålbeslag, monteret på ydersiden af en tung bagmur, denne case behandler den koldere overflader på den indvendige side af bagmuren der er synlig, i denne case behandles risikoen for gener ved sortsværtning.
Fælles for alle 3 cases undersøges kuldebroernes betydning for varmetabet i form af U-værdier og den økonomiske omkostning der er forbundet med et varmetab. Ligeledes undersøges muligheden for at reducerer kuldebroerne, ved mindre designændringer og ved anvendelse af færdigproduceret kuldebrosbrydende moduler.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2019
ID: 304816026