• Tom Stub Christiansen
  • Helle Damgaard Melin
Denne Design Based Research (DBR) undersøgelse omhandler en undersøgelse af kreativitet og innovation i Makerspace på læreruddannelsen inden for området omkring fagene billedkunst og håndværk og design. Undersøgelsen er et casestudie med afsæt i et specialiseringsmodul på læreruddannelsen med navnet Kreative og innovative designprocesser.
Omdrejningspunktet var en undersøgelse af et læringsdesign, som igennem flere iterationer er blevet målrettet for at fremme kreative og innovative processer med arbejde med anvendelse af lasercutter.
Tidligere undersøgelser inden for denne DBR har vist, at de digitale fabrikationsteknologier tager tid at lære at bruge i undervisningen, og at det er vanskeligt at undgå at teknologierne kommer til at opleves som begrænsende og styrende for de kreative og innovative processer. På baggrund af de resultater blev følgende guidelines indtænkt i designet: at sænke sværhedsgraden på de digitale design- værktøjer, og at give tid til at deltagerne tilegnede sig færdigheder i at designe med teknologierne. Begge dele var med det formål at undersøge, i hvilken grad det ville åbne op for at kreative og innovative arbejdsprocesser udviklede sig.
Undersøgelsens resultater viste, at for at arbejde kreativt og innovativt med tek- nologierne i makerspace, så kræver det at deltagerne har oplevet at besidde færdigheder i at arbejde med værktøjerne i en grad, så de formår at udtrykke sig ved hjælp af dem. Undersøgelsen viste også, at teknologierne ofte opleves som styrende og begrænsende for den skabende proces særligt i begyndelsen af processen.
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2020
Antal sider114
ID: 333939103