Kreativitet i Spiludvikling: Idégenerering, problemløsning og beslutningstagen

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Tobias Iskov Thomsen
4. semester, Interaktive Digitale Medier, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette speciale er at undersøge hvordan udviklingen af computerspil kan forbedres som proces. Dette er tilfældet, fordi spildesign og de valg der foretages i forhold til spillets form og indhold ofte forekommer at være ad hoc, snarere end at være en struktureret kreativ arbejdsmetode. Hvis dette kan ændres, så spiludviklere får adgang til værktøjer, der kan hjælpe dem udføre spildesign i praksis til hverdag, kan det muligvis gøre hele processen mindre frustrerende of mere effektiv.
Problemet er således, hvordan sådanne værktøjer kan anvendes i forhold til spiludvikling og dennes tilgang til idégenerering, problemløsning og beslutningstagen og om de overhovedet kan gøre en forskel.
Dette vil blive undersøgt ved at indsamle den nødvendige viden om de relevante værktøjer og derefter i en spiludviklingsproces teste disse metoder på egentlige spiludviklere, der har erfaringen med og kompetencerne til at kreere computerspil.
Resultatet af disse sessioner viser at der findes nyttige metoder, spiludviklere kan gøre brug af både til at generere nyt indhold, løse eksisterende problemer og træffe beslutninger. Dette gøres ved at opdele forskellige måder at tænke på til at finde sted i deres egen seperate fase, så diskursen ikke blandes sammen på kryds og tværs og gør tænkningen mere indviklet end nødvendigt. Dernæst er det vigtigt at skabe ryk i udviklernes eksisterende tankemønstre for at skabe en fremadskabende effekt, der kan stimulere kreativitet og frembringe nye løsninger. Dette kan opnås ved hjælp af en bred vifte af redskaber, hvoraf nogle kan bruges på generelle problemstillinger og udviklingen af helt nyt indhold, mens andre er mere anvendelige på eksisterende komplekse problemer. Fordi spil er formelle systemer med bestemte karakteristika er det nødvendigt at dokumentere detaljeret inden ideen udvikles, ligesom det også er vigtigt at involvere spillets målgruppe i spiltests, fordi det er dem der i sidste ende skal spille spillet og få en bestemt oplevelse ud af det.
Hvis disse metoder kan inkorporeres i spiludviklingsprocessen kan den kreative proces struktureres og blive mere effektiv og samtidig hjælpe til at løse problemer på en helt ny måde, der i sidste ende kan højne spillets kvalitet.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 aug. 2012
Antal sider79
ID: 55342522